Privacy

Tafel Op Maat respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Tafel Op Maat zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Tafel Op Maat handelt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).